MENU
PRODUCTS
PRODUCTS
Pavement in place recycling

ห้างหุ้นส่วนสยามอินเตอร์เทคแมชชีน

ห้างหุ้นส่วนสยามอินเตอร์เทคแมชชีนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550
บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจขายสินค้าเครื่องจักรงานก่อสร้างทางและเป็นผู้ให้บริการ อะไหล่,บริการหลังการขายที่มีความพร้อมในทุกด้านเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
บริษัทมีความตั้งใจนำเสนอสินค้าและงานบริการที่ดีเยื่อมกับ ลูกค้าด้วยความตั้งใจจริง,มีความเอาใจใส่,การให้ความสำคัญ และบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า
เรามีความปรารถนาความพึงพอใจจากลูกค้า ด้วยการนำเสนอสินค้าเครื่องจักรที่ดีและบริการที่ดีเยื่อมจากความตั้งใจเอาใจใส่จากบริษัทและทีมงาน
บริษัทมีความยินดีให้คำปรึกษาในทุกด้านของสินค้าเครื่องจักร,อะไหล่และงานบริการซ่อมทั้งในและนอกสถานที่โดยช่างที่มีความชำนาญ จากต่างประเทศและทีมช่างในประเทศ

why siam itm?

1-3 year warranty

fast service

professional

สินค้าของเรา

สถานที่ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนสยามอินเตอร์เทคแมชชีน
74 หมู่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง
จังหวัดชลบุรี 20220
โทร : 66 3819-5005
แฟกซ์ : 66 3819-5004
   
   
ติดต่อ :
นายธีรชัย บุญธปัญญา
โทร : 66 99 6454545
อีเมล์ : theerachai_b@siam-itm.co.th
theerachai_b@hotmail.com
www.siam-itm.co.th